Tổng quan về Addinol.vn

Sản phẩm

Dầu cho phương tiện vận tải
Dầu động cơ và dầu truyền động đáp ứng cho các yêu cầu cao nhất, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế và được chấp thuận bởi các nhà sản xuất xe hàng đầu.
Dầu công nghiệp
ADDINOL có tất cả các giải pháp bôi trơn để ứng dụng cho mọi ngành công nghiệp

ADDINOL cung cấp hiệu suất bôi trơn tối ưu cho mọi hoạt động của máy móc. Chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về dầu cho phương tiện vận tải và dầu nhớt công nghiệp với nhiều phân khúc.
Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, các chuyên gia trong công nghệ ứng dụng của chúng tôi sẽ sẵn sàng để tư vấn.

Copyright © 2015. Addinol.vn - All rights reserved