Tổng quan về Addinol.vn

Sản phẩm

Dầu cho phương tiện vận tải Số sản phẩm
DẦU ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ & XE KHÁCH 14
DẦU ĐỘNG CƠ XE TẢI 6
DẦU TRUYỀN ĐỘNG 6
DẦU ĐỘNG CƠ XE MÁY 1
DẦU MÁY THỦY 1
CÁC SẢN PHẨM KHÁC 5
DẦU MÁY THỦY
Hình ảnh Sản phẩm Thông số kỹ thuật
Marine MS 4011
SAE 40
ADDINOL Marine MS 4011 có thành phần dầu khoáng tinh lọc cao cấp và phối trộn với các phụ gia chọn lọc để đảm bảo chống mài ...
Chi tiết sản phẩm
Phê chuẩn phù hợp với:
API CF, MTU oil category 1, MB-approval 227.0
Copyright © 2015. Addinol.vn - All rights reserved